NAIH 2019-ben határozatot hozott kamerafelvételek kiadásának elmulasztása tárgyában

NAIH-2019-1859 - 2020.03.05. 16:08:46
NAIH 2019-ben határozatot hozott kamerafelvételek kiadásának elmulasztása tárgyában. Kérelmezett nem tájékoztatta a Kérelmezőt az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmei beérkezésétől számított egy hónapon belül a kérelmei nyomán megtett intézkedésekről, valamint az intézkedések elmaradásának okairól. Kérelmezett megsértette a Kérelmező hozzáférési jogát azáltal, hogy nem bocsátotta a Kérelmező rendelkezésére a kamerafelvételek olyan másolatát, amelyeken a harmadik személyek és az üzleti titoknak minősülő információk kitakarásra kerültek; nem jelölte meg a Kérelmező kérelmére a pontos jogszabályi hivatkozásokat, amelyekre hivatkozással megőrizte és kezeli a Kérelmező személyes adatait; nem tájékoztatta a Kérelmezőt arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, másolatot nem adott a felvételről. NAIH 700 000 Forint bírságot szabott ki.
NAIH BírságokNAIH határozatokKamera- és beléptetőrendszer
bírsággdpr 12. cikkgdpr 15. cikkkameragdpr 18. cikk
Szükséges előfizetési szint(ek): Basic , Tudástár , Smart , Trial
További információra lenne szüksége?
Keressen minket bizalommal!