NAIH 2019-ben határozatot hozott érintett törléshez és a helyesbítéshez való jogának megsértéséről

NAIH-2019-2526 - 2020.03.06. 15:43:52
NAIH 2019-ben határozatot hozott érintett törléshez és a helyesbítéshez való jogának megsértéséről. Kötelezett nem tett eleget a Kérelmező törléshez való érintetti joga gyakorlására irányult kérelmének, és jogalap nélküli kezeli a Kérelmező telefonszám adatát, továbbá az adat kezelésével a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvét is megsértette. Kötelezett a Kérelmezőt előzetesen nem tájékoztatta személyes adatán a gyűjtése céljától eltérő célból történő adatkezeléséről. NAIH 1 000 000 Forint bírságot szabott ki.
NAIH BírságokNAIH határozatok
bírsággdpr 6. cikktelefonszámtörléshez való jogadattakarékosságjogalap hiányahelyesbítéshez való jog
Szükséges előfizetési szint(ek): Basic , Tudástár , Smart , Trial
További információra lenne szüksége?
Keressen minket bizalommal!