Gyakran ismételt kérdések

DPO2 Tanácsadó - 2020.04.20. 13:28:20
GYIK

G y a k r a n   i s m é t e l t   k é r d é s e k


 

1.     Milyen szolgáltatások vannak a DPO Portálon?


A DPO Portál számos szolgáltatást kínál ügyfeleinek. Ezek közé tartoznak az adatvédelmi audit kérdőívek adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak (ingyenes és fizetős tartalom), a Tudástár, illetve a DPO támogató szolgáltatás. Ezeket egészíti ki a Trezor, a hatásvizsgálat lefolytatása, a dokumentum véleményezés, illetve a személyes konzultáció. Egyes szolgáltatások csak előfizetők számára, szolgáltatási csomagok keretében érhetők el.


 

2.     Miben segít az ingyenes és fizetős adatvédelmi audit kérdőív?


A kérdőív kitöltésével az adatkezelők és adatfeldolgozók visszajelzést kaphatnak az adatvédelmi keretrendszerük megfelelésének szintjéről.


 

3.     Miben segít a Tudástár szolgáltatásunk?


A Tudástárban megtalál minden olyan jelentős hazai és európai adatvédelmi ismeretanyagot, amelyet eddig több platformról kellet előkeresnie. A blog segítségére lehet olyan naprakész adatvédelmi hírek, aktualitások és egyéb jelentős események megismerésére (pl.: hazai és nemzetközi adatvédelmi bírságok, hatósági állásfoglalások, IT technológiai újdonságok) amelyeket eddig nem tudott egy forrásból megszerezni.


 

4.     Hogyan tudom használni a DPO támogató szolgáltatást (DPO Room)?


Először elő kell fizetni BASIC vagy SMART csomagra, majd a sikeres csomag aktiválás és belépés után a Szolgáltatásaink menü pont alatt jobb oldalt láthatja kiemelten a DPO Room gombot, melyre klikkelve azonnal belépet arra a felületre, ahol szakértőink online segítséget tudnak nyújtani egy chat felületen keresztül.


 

5.     Milyen tartalmak vannak a Tudástárban?


A Tudástár az adatvédelmi tisztviselők („DPO-k”) napi munkavégzését segítő online tudástár, amely az alábbi tartalmakból áll:

 

1. tematikus adatvédelmi gyűjtemény

a.       általános adatvédelmi rendelet (megfelelő preambulum és cikk párosítással);

b.       egyéb magyar adatvédelmi ágazati jogszabály elérhetősége a Nemzeti Jogszabálytárból;

c.       NAIH adatvédelmi dokumentumok (határozatok, állásfoglalások, ajánlások);

d.       EDPB és a 29. cikk szerinti munkacsoport iránymutatásai (magyar és angol nyelven);

e.       NAIH beszámolók;

f.        Adatvédelmi biztosi beszámolók és állásfoglalások (pdf. formátumban);

g.       uniós adatvédelmi hatóságok elérhetőségei;

h.       adatvédelmi európai bírságok gyűjteménye;

2.       hazai és külföldi adatvédelmi aktualitások, hírek és ezekre történő reflektálás (blog).


 

6.     Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a BASIC csomag?


A BASIC szolgáltatási csomag tartalmazza a Tudástár valamennyi szolgáltatási elemét, továbbá egy online kitölthető audit kérdőívet (fizetős tartalom), valamint az erre adott értékelést. Továbbá a csomag tartalmaz 4 kredit értékben (2 munkaóra) DPO támogató online adatvédelmi tanácsadást, amely adatvédelmi kérdésben történő tanácsadást, állásfoglalást jelent magyar nyelven. A csomag lehetőséget biztosít további kreditvásárlásra is.


 

7.     Milyen szolgáltatásokat tartalmaz a SMART csomag?


A SMART szolgáltatási csomag tartalmazza a Tudástár valamennyi szolgáltatási elemét, továbbá egy online kitölthető audit kérdőívet (fizetős tartalom), valamint ennek értékelését, és a Trezor szolgáltatást. Továbbá a csomag tartalmaz 10 kredit értékben (5 munkaóra) DPO támogató online adatvédelmi tanácsadást, amely adatvédelmi kérdésben történő tanácsadást, állásfoglalást jelent magyar nyelven. A csomag lehetőséget biztosít további kreditvásárlásra is.


 

8.     Ha szeretném igénybe venni a DPO támogató szolgáltatást milyen ügymenetre számíthatok?


A Szolgáltató

o    munkaidőben (azaz üzemidőben, munkanapon 10:00 és 17:00 óra közötti időintervallumban) a kérdés beérkezését követő 4 órán belül,

o    munkanapon 17:00-23:59 óra között beérkező kérdés esetén a következő munkanap 12:00 óráig,

o    munkanapon, 00:00 és 10:00 óra között beérkező kérdés esetén 14:00 óráig,

o    munkaszüneti napon beérkező kérdés esetén a következő munkanap 12:00 óráig

visszajelzést ad az Előfizetőnek, hogy a jelzett kérdés megválaszolása előreláthatóan mekkora nagyságú kreditlevonást, vagy további kreditvásárlást eredményez, illetve igényel, és milyen véghatáridővel végezhető el a teljesítés (ajánlat).

Amennyiben az Előfizető a választ követő 24 órán belül (amennyiben a 24. óra munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanap 12:00 óráig) elfogadja az ajánlatot, az adatvédelmi kérdés megválaszolására létrejön a felek közti megállapodás, és a kredit levonásra kerül.

A Szolgáltató által az ajánlatban meghatározott kreditmennyiség függ különösen a megválaszolandó kérdés adatvédelmi komplexitásától, a rá fordítandó időmennyiségtől.


 

9.     Ha sürgős problémám van tudok sürgősségi tanácsadást kérni?


A DPO Portálon belül amennyiben rendelkezik előfizetéssel akkor azon belül lehetősége van ún. sürgősségi tanácsadást kérnie. A gyorsított ügyintézés esetén az ajánlat adásának időtartama üzemidőn belül maximum 4 óra, az ajánlat elfogadására a megrendelőnek 12 óra időintervallumon áll rendelkezésére az ajánlat adásától számítva, és a felszámolandó kredit a kérdés megválaszolására a normál ügymenethez képest kétszeres kreditmennyiséggel történik.

A sürgősségi tanácsadás esetén a kijelölt szakértő soron kívül jár el a megrendelés tekintetében.

 


10. Mi az a Trezor szolgáltatás?


A Trezor a SMART szolgáltatási csomag része, amely magas fokú védelemmel ellátott, saját dokumentumok őrzésére alkalmas tárolóhely a DPO Portálon belül, amelyhez csak az előfizetőnek van hozzáférése. A Trezorban kezelheti azokat a dokumentumokat, amelyet a DPO portál igénybevételével szeretne kezelni, véleményeztetni. A trezor az ön saját, privát tárolóhelye a DPO portálon belül.


 

11. Mekkora kreditmennyiséggel rendelkezhetek egyszerre a BASIC előfizetési csomag esetén?


Az Előfizető a szolgáltatási csomagjába tartozó teljes, még fel nem használt kreditmennyiséggel rendelkezhet. Példa: 6 havi BASIC csomag megvásárlását követően az Előfizető 6* 4 kredittel rendelkezik.


 

12. Mekkora kreditmennyiséggel rendelkezhetek egyszerre a SMART előfizetési csomagok esetén?


Az Előfizető a szolgáltatási csomagjába tartozó teljes, még fel nem használt kreditmennyiséggel rendelkezhet. Példa: 6 havi SMART csomag megvásárlását követően az Előfizető 6* 10 kredittel rendelkezik.


 

13. Mit jelent a havi kredit keret?


A megvásárolt összes kreditet el kell osztani az előfizetési hónapok számával, és így megkapjuk a havi kreditek számát. A havi kreditek felhasználhatók előre, azaz pl. 2 hónap alatt, de felhalmozni nem lehet! Minden hónapra meg van a kredit szám határozva (pl. 6 hónapos BASIC csomag esetén havi 4 kredit van), ha az adott hónapban nincs felhasználva akkor az az adott hónap utolsó napján 23.59 után törlésre kerül. Minden felhasználó a saját vezérlőpultjában tudja ezt követni.


 

14. Mi történik, ha elfogy a kreditem és szeretném egy feladattal megbízni a Szolgáltatót?


Ebben az esetben a Szolgáltató által a kérdés megvizsgálást követően tett ajánlat alapján lehetőség van további kreditvásárlása.


 

15. Hány hozzáférés biztosított (regisztrált felhasználó) az egyes szolgáltatási csomagok esetén?


Tudástár: 1, BASIC csomag: 3, SMART csomag: 10.


 

16. Mi történik, ha lejárt az előfizetésem BASIC és SMART csomagok esetén?


A korábbi felhasználó még 15 napig be tud lépni a DPO Portál fiókjába, azonban az egyes szolgáltatási funkciók már nem elérhetőek számára. Az előfizetés lejártát követő 15 nap elteltével az Előfizető már nem léphet be a saját fiókjába. E határidő elteltét követően az Előfizető megbízásai, dokumentumai törlődnek, az Előfizetőhöz tartozó céges és felhasználói adatok anonimizálásra kerülnek.


 

17. Van lehetőségem időközben szolgáltatási csomagot váltani?


Igen van, de csak BASIC csomagról SMART csomagra, ebben az esetben a két csomag különbözetét kerül kiszámlázásra és időarányosan növekszik a kreditek száma.


 

18. Egy kredit hány munkaórának feleltethető meg?


1 kredit 0.5 munkaórának felel meg. A minimum kredit szám egy megbízás esetén 1 kredit, illetve, ha valaki szeretne még plusz kredit vásárolni akkor ott a minimum megvásárolható kreditszám a 2 db. Lsd. Kredit vásárlás funkció


 

19. Hogyan történik a szolgáltatási csomagok megvásárlása?


A szolgáltatási csomagok megvásárlásra előre, egy összegben történik.


 

20. Hogyan történik a számlázás?


A Szolgáltató a fizetést követően elektronikus számlát állít ki az Előfizető részére, amely számla bármikor letölthető az Előfizető fiókjában, a Megrendelések menüpontban az éppen aktuálisan megvásárolt csomag sor jobb szélén található 3 pontos menüben.


 

21. Van lehetőségem arra, hogy kikapcsoljam az értesítés küldési funkciót?


Igen, az Előfizető a Profil menüpontban a Hozzáférés mezőben kikapcsolhatja az értesítésküldést.


 

22. Hol tudok kommunikálni a Szolgáltatóval BASIC és SMART előfizetési csomagok esetén?


Az Előfizető és a Szolgáltató közti kommunikáció aktivált előfizetési csomag esetén (eseti megbízás, ajánlat adás és elfogadás) a DPO Room-ban történik, mely a Szolgáltatások menü pontban található.


 

23. Kihez fordulhatok, ha számlázással kapcsolatos problémám, vagy egyéb kérdésem van?


Panaszkezelés esetén a Szolgáltató elérhető az info@dpoportal.hu email címen.


 

24. Mi történik, ha az előfizetési időszak végén, nem mondom le az előfizetést?

 

Az előfizetési időszak lejárta előtt 15 nappal a Szolgáltató email formájában tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy az előfizetés a lejáratkor automatikusan meghosszabbodik a jelenlegi megrendelési időszakkal egyező időszakkal, kivéve, ha az Előfizető adminisztrátora jelzi a Szolgáltató felé a DPO Portálon az Előfizetések menüpontban, hogy nem kívánja az előfizetését meghosszabbítani, vagy szolgáltatási csomagot kíván váltani.

 

 

 

 


 

 

 


További információra lenne szüksége?
Keressen minket bizalommal!