GDPR (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE)

Adminisztrátor - 2020.04.05. 23:29:40
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) Az itt található részben ön teljes szövegében ismerkedhet a Rendeletben foglaltakkal. Mi megkönnyíteni szeretnénk az Ön helyzetét, ezért a jogszabályi részt – ahol Önt érdekli- kiegészítve a Preambulum magyarázó szövegével együtt tesszük az Ön részére könnyen kezelhetővé.
GDPR
Szükséges előfizetési szint(ek): Tudástár
További információra lenne szüksége?
Keressen minket bizalommal!