Kik vagyunk?

A DPO Portál az adatvédelmi tisztviselők és egyéb adatvédelmi szakemberek napi munkáját támogató online tanácsadói szolgáltatás. A napi adatvédelmi feladatok ellátása során felmerülő kérdések, jogértelmezési nehézségek megoldásához kíván gyors és hathatós támogatást nyújtani.

Tudástárunkban a teljesség igényének szándékával azokat a legfontosabb magyar jogszabályokat, hazai és nemzetközi adatvédelmi dokumentumokat találhatják meg, amelyeket magunk is hasznosnak vélünk napi munkák során az adatvédelem területén. A Tudástár Archívumában a GDPR hatályba lépése előtti időkből is szerepel számos szakmai dokumentum, köztük megtalálható az összes valaha publikált ABI (Adatvédelmi Biztos Irodája) állásfoglalás, valamint a 29-es cikk szerinti Munkacsoport meghatározó szakmai dokumentumai is.

A szolgáltatási csomagjaink közül minden támogatást kereső igénye szerint választhatja ki a megfelelőt aszerint, hogy mennyi és milyen terjedelmű munka elvégéséhez kívánja tanácsadóink online segítségét igénybe venni. Kérjük, hogy kérdései megfogalmazásakor és a dokumentumok feltöltése során kerülje az üzleti titkok és személyes adatok megosztását.

Kik állnak a portál mögött?
CDSYS logo
A Compliance Data Systems Kft. több, mint tíz éves szakmai múlttal rendelkező IT biztonsági rendszerintegrátor cégként nyújt széleskörű szolgáltatásokat a magyar piac és az állami szektor számos szereplője részére. A DPO Portál létrejöttében projektgazdaként szerepet vállalva nyitotta meg az utat a hazai GDPR megfeleltetés új, innovatív formája előtt az ARB Privacy Consulting Kft. adatvédelmi szakmai tanácsadóival vállvetve, akik az adatvédelem kiemelkedő tapasztalattal rendelkező szakértői.
ARB logo
Az ARB Privacy Consulting Kft. megalakulása óta törekszik arra, hogy egyesítse az adatvédelem hatósági felügyelete során megszerzett tudást a piaci gyakorlatokkal és tapasztalatokkal. Munkatársaik a hazai piacon egyedülálló elméleti tudással és szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek.
Szakértőink
Dr. Amigya Andrea
Dr. Amigya Andrea

Dr. Amigya Andrea pályafutását a közigazgatás szolgálatában kezdte, - területi és országos hatáskörű szerveknél- és ennek keretein belül 2010-ben kezdett adatvédelemmel és információszabadsággal foglalkozni.

2012-től állami tulajdonú gazdasági társaságoknál folytatta pályafutását (2012-2014: iratkezelési és adatvédelmi szakértő, 2014-2016. adatvédelmi és közérdekű adatfelelős szakértőként, 2016-2018 Adatvédelmi felelős majd tisztviselő volt). Ugyanakkor egy ügyvédi iroda állandó adatvédelmi szakértője is volt egyben, számos hazai vállalkozás adatvédelmi keretrendszerének kialakításában vett részt.

Munkája során átfogó ismereteket szerzett az adatvédelem, illetve az információszabadság terén, emellett adatvédelmi tudását infokommunikációs és adatvédelmi szakjogász képzéseken bővítette. Dr. Buzás Péterrel és dr. Révész Balázzsal megalapította az ARB Privacy Kft.-t, amellyel az adatvédelmi elmélet és gyakorlat együttesével kívánja támogatni az új adatvédelmi rezsimnek megfelelni kívánó adatkezelőket. A szakmai munka mellett adatvédelmi tudatossági oktatások és konferenciákon is aktív előadó. Számos adatvédelmi tárgyú konferencia előadója emellett elkötelezett híve a tanulók, tanárok adatvédelmi tudatosságának felkészítésének.


Dr. Révész Balázs
Dr. Révész Balázs

Dr. Révész Balázs az ARB Consulting Kft. ügyvezetője. Jogász, kommunikációs szakember. 1999-ben végzett a Kodolányi János Főiskola kommunikáció szakán, 2000-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapító évfolyamán és 2007-ben fejezte be jogi szakvizsgáit. 2004 februárjától az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársa, illetve főosztályvezető-helyettese, majd a NAIH szakmai főosztályvezetője adatvédelem, audit és információszabadság területeken.

Számos adatvédelmi és információszabadság témájú publikáció fűződik nevéhez köztük más szerzőkkel a „Magyarázat a GDPR-ról” című könyv. Az NKE és az ELTE JTI megbízott oktatója, c. egyetemi docens.

Szakmai munkája és oktatási tevékenysége elismeréseként 2020. január 31-én NAIH ezüst emlékérmet kapott. A közösségépítő és hagyományteremtő céllal életre hívott Adatvédelmi Tisztviselők báljának házigazdája.


Dr. Buzás Péter
Dr. Buzás Péter

Dr. Buzás Péter 2011-ben kezdett az Adatvédelmi Biztos munkatársaként dolgozni, majd 2012-től a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál folytatta tevékenységét (2012-2014: adatvédelmi szakértő, 2014-2017: vizsgáló, 2017-2018: osztályvezető, 2018: főosztályvezető-helyettes). Munkája során átfogó ismereteket szerzett az adatvédelem, illetve az információszabadság terén mind gyakorló szakemberként, mind pedig egyetemi oktatóként (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet, Nemzeti Közszolgálati Egyetem). Dr. Buzás Péter 2018 júliusától az ARB Privacy Kft. munkatársa.

A szakmai munka mellett tudományos téren is aktív. Számos konferencia és workshop előadója, illetve több, információs jogokkal foglalkozó könyv, könyvfejezet és tanulmány társzerzője. Dr. Buzás Péter szerkesztője és szerzője is egyben a Wolters Kluwer Kiadó gondozásában 2018 novemberében megjelent „Magyarázat a GDPR-ról” c. kommentárnak.


Dr. Rákos Zsuzsanna
Dr. Rákos Zsuzsanna

Dr. Rákos Zsuzsanna 2013-ban szerezte jogi diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Szakmai munkáját ügyvéd irodában kezdte, majd egy multinacionális vállalatnál folytatta mint jogi szakértő és adatvédelmi tisztviselő. 2017-ben adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogászi végzettséget szerzett. Az ARB Privacy Kft. munkatársa a társaság alapítása óta.

Kiemelt szakterülete a munkavállalói adatkezelések kérdésköre. Részt vett számos, a köz- és versenyszférába tartozó intézmény illetve vállalat adatvédelmi auditjában és adatvédelmi dokumentációjának elkészítésében, továbbá széleskörű tapasztalatokra tett szert adatvédelmi hatásvizsgálatok elvégzésében. Gyakorló adatvédelmi tisztviselő.

További információra lenne szüksége?
Keressen minket bizalommal!