24
Április
2020
R
rzs

Adatvédelmi bírság eltörlése

Blog
bírságkameraausztriaosztrák adatvédelmi hatóságadatkezelő
A GDPR alapján kiszabott első pénzbírságról szóló adatvédelmi hatósági döntést megsemmisítette az ügyben eljáró osztrák bíróság.
 

 

2018 szeptemberében az Osztrák Adatvédelmi Hatóság szabta ki Európában az első, általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján megállapított pénzbírságot kamerás megfigyelés tárgyában egy jogi személlyel („Gmbh”) szemben. A panaszos jogorvoslatot nyújtott be a döntés ellen, majd az illetékes osztrák bíróság („Bundesverwaltungsgericht”) a 4800 euró összegű büntetésről szóló döntést hatályon kívül helyezte és az eljárás megszüntette.


A bíróság döntését arra alapozta, hogy az adatvédelmi hatóság által kiszabott bírság egy jogi személyre vonatkozott, és nem került kielégítően meghatározásra az a természetes vezető személy („Führungsperson”), akinek a büntetendő cselekmény felróható lenne. A büntethetőségre vonatkozó 1 éves elévülési határidő okán az eljárást a bíróság megszüntette.


Az indokolás szerint (az osztrák jogszabályokra tekintettel[1]) egy jogi személy büntethetősége feltételezi, hogy a büntetni kívánt cselekmény elkövetése egy vezető beosztású természetes személynek legyen felróható, azáltal, hogy a cselekményt ő maga követte el, vagy a felügyelete és ellenőrzése alatt álló munkatárs.


Tekintettel arra, hogy egy jogi személy önmagában nem tud cselekményt elkövetni, így a büntethetőség egy természetes személy tényállásszerű, jogellenes, felróható magatartását feltételezi. Azaz, egy természetes személy pontosan körülírt cselekménye szükséges, amely azt jelenti, hogy név szerint, vagy egyéb körülmény által egyértelműen, egyedileg beazonosítható a vezető természetes személy.

A jelen vizsgált ügyben a hatósági eljárás során nem került sor ilyen, az előzőekben leírt konkrét megállapításra, hiszen a cselekményt (a kamerák beüzemelését és elrendezését, a kamerák használatának felügyeletét) a panaszoshoz rendelték. Konkrét természetes személy megnevezése hiányában az osztrák bíróság nem tartotta jogszerűnek az adatvédelmi hatóság korábbi döntését. A bíróság döntése ellen jogorvoslatnak helye van.


A fentiekben ismertetett ügy mind az osztrák, mind más európai uniós ország adatvédelmi szakembereinek körében jelentős érdeklődésre tesz szert. A bíróság döntése ugyanis szembe megy azzal a GDPR által megjelenített szabályozási rendszerrel, amely a szankciót a GDPR 4. cikk 7. pont szerinti adatkezelő személyével szemben rendeli alkalmazni. Felmerül a kérdés, hogy az osztrák bíróság döntése ellentétes-e a GDPR-ral.


Forrás:

https://www.dataprotect.at/2020/04/19/geldstrafe-aufgehoben/?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)

 [1] BWG, VstG

További információra lenne szüksége?
Keressen minket bizalommal!